جستجو
فیلترها
نزدیک

دوربین عکاسی دیجیتال کانن مدل 750D

دارابودن حسگر CMOS عکس‌هایی با کیفیت 24.2 مگاپیکسل برای شما می‌اندازد و با ویژگی اتوفوکوس (فوکوس و تمرکز خودکار) 19نقطه‌ای و دارای پردازشگر DIGIC6 با رزولوشن (وضوح) 1040 مگاپیکسل با صفحه‌نمایش لمسی 3اینچی و مجهز به سیستم Wife و NFC
74,000,000 ریال

نسل جدید دوربین‌های کانن مجهز به سیستم Wife و NFC (قابلیت ارتباط دوطرفه برای کارهایی از قبیل انتقال اطلاعات) است که برای شما، علاقه‌مند به عکاسی، امکانی فوق‌العاده فراهم کرده است. یکی از قابلیت‌های مهم دوربین 750Dکانن این است که سرعت شاتر بالایی دارد؛ مثلاً اگر بخواهید از مناظر زیبایی مثل پرواز پرنده‌ها بر روی دریا عکس بگیرید، دوربین 750D انتخابی فوق‌العاده برای شما خواهد بود.
هر کسی که از دوربین استفاده می‌کند، می‌‌خواهد عکس‌ها وضوح فراوانی داشته باشند. از دیگرمزایای دوربین کانن 750D می‌توان به رزولوشن (وضوح) 1040 مگاپیکسل اشاره کرد که با صفحه‌نمایش لمسی 3اینچی کار را برای شما آسان کرده است.
شاید شما هم از کسانی باشید که می‌خواهید در شب یا محیط‌های کم‌نور عکاسی کنید؛ پس به ادامه مطلب توجه کنید. یکی از راه‌های عکاسی در محیط‌های کم‌نور این است که دوربین ایزو (عامل تعیین‌کننده‌ی میزان نوردهی به فیلم عکاسی یا سنسور دوربین دیجیتال) بالایی داشته باشد و دوربین 750D با توجه به این عامل، دقیقاً همان چیزی است که شما می‌خواهید.
از قابلیت‌های خوب دوربین 750D کانن این است که با دارابودن حسگر CMOS عکس‌هایی با کیفیت 24.2 مگاپیکسل برای شما می‌اندازد و با ویژگی بی‌نظیر اتوفوکوس (فوکوس و تمرکز خودکار) 19نقطه‌ای می‌توانید تصاویر زیبا و خاص خلق کنید.
یکی از عواملی که بر روی کیفیت عکس‌ها تأثیر می‌گذارد این است که دوربین پردازنده‌ی قوی‌تری داشته باشد. دوربین 750D کانن با پردازشگر DIGIC6 عکس‌های باکیفیتی برای شما عزیزان می‌اندازد.
برای لحظه‌هایی که می‌خواهید با سرعت عکاسی کنید، این دوربین بسیار کاربردی است؛ چون قابلیت این را دارد که با سرعت زیادی از مناظر مورد نظر عکس بگیرد.
اینکه دوربین عکاسی قابلیت فیلم‌برداری هم داشته باشد، نقطه قوت آن محسوب می‌شود. این دوربین هم عاری از این قابلیت نیست و می‌تواند صحنه‌هایی به یادماندنی با کیفیت FullHD و سرعت بالا برای شما ثبت کند.

 

مابرایاینکهبتوانیمعکس‌هایباکیفیتیبگیریم،علاوه بردوربین،بهیکلنزخوبهمنیازداریم.لنزCANON 18-135  می‌تواندانتخابمناسبیبرایشماباشد.

گستره‌یکانونیاینلنزوقیمتمناسبآننسبتبهسایرلنزها،آنرابهیکیازمحبوبترینلنزهایکاننتبدیلکرده است.این محصولمی‌تواندباسرعتیفوق‌العادهرویسوژه‌یموردنظرشمافوکوسکند.

لنزCANON 18-135 ازفاصله‌یکانونیمناسبیبرخورداراستوبههمیندلیلمی‌تواندبرایعکاسانآماتوروهمچنینهنرجویانعکاسیپیشنهادبسیارخوبیباشد.بااینلنزقادریدبدونهیچصداییرینگ‌زومرابچرخانیدوفوکوسکنیدوهمینمسئلهباعثمی‌شودکهلنزموردنظرعلاوه برعکاسیبرایفیلم‌برداریهممناسبباشد.ضمناً،لرزشگیرموجوددرلنزمی‌تواندتاحدزیادیتکان‌هایناخواسته‌یدستشماراکاهشدهدوعکسباکیفیتیرابرایشماثبتکند.

نسل جدید دوربین‌های کانن مجهز به سیستم Wife و NFC (قابلیت ارتباط دوطرفه برای کارهایی از قبیل انتقال اطلاعات) است که برای شما، علاقه‌مند به عکاسی، امکانی فوق‌العاده فراهم کرده است. یکی از قابلیت‌های مهم دوربین 750Dکانن این است که سرعت شاتر بالایی دارد؛ مثلاً اگر بخواهید از مناظر زیبایی مثل پرواز پرنده‌ها بر روی دریا عکس بگیرید، دوربین 750D انتخابی فوق‌العاده برای شما خواهد بود.
هر کسی که از دوربین استفاده می‌کند، می‌‌خواهد عکس‌ها وضوح فراوانی داشته باشند. از دیگرمزایای دوربین کانن 750D می‌توان به رزولوشن (وضوح) 1040 مگاپیکسل اشاره کرد که با صفحه‌نمایش لمسی 3اینچی کار را برای شما آسان کرده است.
شاید شما هم از کسانی باشید که می‌خواهید در شب یا محیط‌های کم‌نور عکاسی کنید؛ پس به ادامه مطلب توجه کنید. یکی از راه‌های عکاسی در محیط‌های کم‌نور این است که دوربین ایزو (عامل تعیین‌کننده‌ی میزان نوردهی به فیلم عکاسی یا سنسور دوربین دیجیتال) بالایی داشته باشد و دوربین 750D با توجه به این عامل، دقیقاً همان چیزی است که شما می‌خواهید.
از قابلیت‌های خوب دوربین 750D کانن این است که با دارابودن حسگر CMOS عکس‌هایی با کیفیت 24.2 مگاپیکسل برای شما می‌اندازد و با ویژگی بی‌نظیر اتوفوکوس (فوکوس و تمرکز خودکار) 19نقطه‌ای می‌توانید تصاویر زیبا و خاص خلق کنید.
یکی از عواملی که بر روی کیفیت عکس‌ها تأثیر می‌گذارد این است که دوربین پردازنده‌ی قوی‌تری داشته باشد. دوربین 750D کانن با پردازشگر DIGIC6 عکس‌های باکیفیتی برای شما عزیزان می‌اندازد.
برای لحظه‌هایی که می‌خواهید با سرعت عکاسی کنید، این دوربین بسیار کاربردی است؛ چون قابلیت این را دارد که با سرعت زیادی از مناظر مورد نظر عکس بگیرد.
اینکه دوربین عکاسی قابلیت فیلم‌برداری هم داشته باشد، نقطه قوت آن محسوب می‌شود. این دوربین هم عاری از این قابلیت نیست و می‌تواند صحنه‌هایی به یادماندنی با کیفیت FullHD و سرعت بالا برای شما ثبت کند.

 

مابرایاینکهبتوانیمعکس‌هایباکیفیتیبگیریم،علاوه بردوربین،بهیکلنزخوبهمنیازداریم.لنزCANON 18-135  می‌تواندانتخابمناسبیبرایشماباشد.

گستره‌یکانونیاینلنزوقیمتمناسبآننسبتبهسایرلنزها،آنرابهیکیازمحبوبترینلنزهایکاننتبدیلکرده است.این محصولمی‌تواندباسرعتیفوق‌العادهرویسوژه‌یموردنظرشمافوکوسکند.

لنزCANON 18-135 ازفاصله‌یکانونیمناسبیبرخورداراستوبههمیندلیلمی‌تواندبرایعکاسانآماتوروهمچنینهنرجویانعکاسیپیشنهادبسیارخوبیباشد.بااینلنزقادریدبدونهیچصداییرینگ‌زومرابچرخانیدوفوکوسکنیدوهمینمسئلهباعثمی‌شودکهلنزموردنظرعلاوه برعکاسیبرایفیلم‌برداریهممناسبباشد.ضمناً،لرزشگیرموجوددرلنزمی‌تواندتاحدزیادیتکان‌هایناخواسته‌یدستشماراکاهشدهدوعکسباکیفیتیرابرایشماثبتکند.

طراحی توسط شرکت پیشگامان صفر و یک فرساد